Firma Biś Computers od wielu lat współpracuje z biurami architektonicznym, z wieloma szkołami średnimi i uczelniami wyższymi na terenie małopolski, jak również instytucjami użyteczności publicznej na terenie całej Polski.
Jesteśmy profesjonalną, wiarygodną i rzetelną firmą, wywiązującą się z wszystkich umów zawartych ze współpracującymi z nami instytucjami.

Od wielu lat współpracują z nami: