Podstawy pracy z komputerem


Do kogo adresowane jest szkolenie?

Kurs jest adresowany do osób bez doświadczenia w pracy z komputerem.


Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się od podstaw obsługi i efektywnego wykorzystywania komputera, korzystania z Internetu oraz portali społecznościowych i komunikatorów. Zajęcia przeprowadzane są na praktycznych przykładach, a praca odbywa się w środowisku Windows.

Nasze sale szkoleniowe wyposażone są w stanowiska komputerowe stacjonarne lub mobilne z pełnym oprogramowaniem.

W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje materiały oraz dostęp do platformy e-learningowej, wsparcie trenera zarówno w trakcie szkolenia jak i pracy indywidualnej.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 r. poz. 622).


Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykorzystania zdobytych podczas zajęć umiejętności w pracy zawodowej oraz w życiu codziennym. Zapoznanie z podstawową budową i działaniem komputera, zasadami obsługi systemu operacyjnego Windows, przeglądarek internetowych, a w szczególności wyszukiwaniem informacji w Internecie oraz usługami on-line (np. rejestracja do usług medycznych, bankowość elektroniczna itp.), korzystaniem z mediów społecznościowych, obsługą komunikatorów internetowych oraz obsługą poczty elektronicznej.


Czas trwania szkolenia

Szkolenia trwa 3 dni (24h).
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania ilości godzin szkolenia przypadających na jeden dzień (maksymalnie 8h) w zależności od preferencji grupy.


Program szkolenia:

Podstawy obsługi komputera

 • Elementy budowy komputera.
 • Zasady pracy w systemie Windows.
 • Konfigurowanie interfejsu użytkownika.
 • Podstawowe działania na oknach.
 • Praca na plikach, folderach.
 • Skróty i ich zastosowanie.
 • Panel sterowania.
 • Narzędzia systemowe.
 • Urządzenia peryferyjne.
 • Instalowanie i deinstalowanie programów.
 • Korzystanie z nośników danych.
 • Tworzenie plików PDF.

Korzystanie z poczty elektronicznej

 • Tworzenie konta e-mail.
 • Konfiguracja programu pocztowego.
 • Tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-maili.
 • Wiadomości e-mail z załącznikiem.
 • Zarządzanie wiadomościami tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie, wyszukiwanie.
 • Spam, „czarna lista”.
 • Kalendarz internetowy, tworzenie wydarzeń.

Korzystanie z Internetu, portali społecznościowych i komunikatorów

 • Do czego służy Internet?
 • Obsługa przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).
 • Wyszukiwanie danych w Internecie. Media społecznościowe.
 • Korzystanie z komunikatorów internetowych.
 • Media on-line: radio i telewizja.
 • Zakupy przez Internet.
 • Bankowość elektroniczna.
 • Rejestracja on-line.
 • Bezpieczeństwo danych.
 • Jak się chronić przed wirusami?


Dodatkowe certyfikaty

Biś Computers jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL.

Szkolenie przygotowuje do następujących egzaminów ECDL:
Moduł B1 – Podstawy pracy z komputerem
Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci
eCitizen (e-Obywatel)

Pomyślne zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu ECDL stanowi uzupełnienie CV, wyróżnienie dla uczestnika i potwierdzenie posiadania wiedzy zgodnej z wytycznymi ECDL.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー