ECDL CAD

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD (Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania).
ECDL CAD zaświadcza o podstawowym poziomie umiejętności dotyczących Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD) dla rysunku dwuwymiarowego.
Obejmuje on jeden, niezależny, praktyczny egzamin z zakresu projektowania w 2D (moduł S8 w certyfikacji ECDL). Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL CAD.
Egzaminy można zdawać w Laboratoriach ECDL CAD przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL CAD.

Moduł S8 dedykowany jest dla osób pracujących lub uczących się, zajmujących się architekturą, inżynierią lub konstrukcją, pragnących certyfikować swoje umiejętności w zakresie pracy w dwóch wymiarach w środowisku CAD, międzynarodowym certyfikatem ECDL CAD.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

  • Umiejętność obsługi aplikacji do tworzenia i zapisywania rysunków 2D, ich importowania i eksportowania.
  • Korzystanie z warstw.
  • Tworzenie obiektów, wykorzystanie narzędzi wyboru obiektów, edycja i modyfikowanie obiektów.
  • Umiejętność korzystania z poleceń zapytania m.in. do pomiaru odległości, kąta i powierzchni.
  • Tworzenie i modyfikowanie stylu tekstu i wymiarowania, tworzenie i modyfikowanie tekstu i wymiarowania.
  • Korzystanie z bloków i atrybutów, tworzenie hiperłączy do obiektów oraz wykorzystanie obiektów OLE.
  • Przygotowanie rysunku do wydruku.

 

Założenia Sylabusa:

 

Pełna wersja Sylabusa

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー