Internet w administracji publicznej


Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności.


Opis szkolenia

Szkolenie przygotowuje urzędników administracji publicznej do sprawnego tworzenia prostych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, przeglądania stron internetowych (e-administracja), posługiwania się pocztą elektroniczną oraz używania narzędzi do posługiwania się takimi aplikacjami jak: ePUAP, CEIDG, BIP, eWo-kandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacji organów podatkowych oraz innych serwisów zawierających bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 r. poz. 622).


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do codziennej pracy w urzędzie, zarówno pod względem biegłej obsługi komputera, jak również wykorzystania narzędzi związanych z e-administracją. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność wykorzystywania przydatnych serwisów i narzędzi internetowych, które mogą być pomocne w codziennej pracy.


Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (16h).


Program szkolenia:

e-Urzędnik

  • Pojęcia i definicjami związanymi z e-administracją.
  • Omówienie zagadnień telepracy oraz dokumentów elektronicznych i systemem obiegu dokumentów.
  • Podstawy prawne elektronicznej administracji publicznej, ochrony danych osobowych.
  • Pozyskiwanie informacji publicznej, korzystanie z BIP.
  • Bezpieczeństwo dostępu do informacji, zabezpieczenie przed wyłudzaniem informacji.
  • Podstawy prawne udostępniania usług drogą elektroniczną, pojęcia i definicje związane z usługami e-administracji.
  • Rola podpisu elektronicznego w administracji publicznej, regulacje prawne związane z jego wykorzystaniem.
  • Usługi on-line w administracji, praktyczne wykorzystanie portali udostępniających informacje publiczne (GUS).
  • Platforma ePUAP.


Dodatkowe certyfikaty

Biś Computers jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu EPP e-Urzędnik i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー