Szkolenia biurowe – poziom podstawowy


Do kogo adresowane jest szkolenie?

Kurs jest adresowany do osób, które w praktyczny sposób chcą poznać aplikacje do tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz baz danych. Jedynym wymogiem jest podstawowa umiejętność obsługi komputera.


Opis szkolenia

Zajęcia przeprowadzane są na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem aplikacji wchodzących w skład pakietu MS Office w wersji 2010 lub 2013.

Nasze sale szkoleniowe wyposażone są w stanowiska komputerowe stacjonarne lub mobilne z pełnym oprogramowaniem.

W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje materiały oraz dostęp do platformy e-learningowej, wsparcie trenera zarówno w trakcie szkolenia jak i pracy indywidualnej.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 r. poz. 622).


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi aplikacjami pakietu MS Office. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera, a w szczególności redagowania dokumentów w programie Word, tworzenia tabel obliczeniowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint oraz tworzenia i zarządzania bazą danych Access.


Czas trwania szkolenia

Pełny pakiet szkolenia trwa 8 dni (64h). Pojedynczy moduł szkolenia 2 dni (16h).
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania ilości godzin szkolenia przypadających na jeden dzień (maksymalnie 8h) w zależności od preferencji grupy.


Program szkolenia:

MS Word

 • Uruchomienie edytora tekstu MS Word.
 • Tworzenie, zapisywanie, otwieranie dokumentu.
 • Formatowanie tekstu.
 • Wypunktowanie i numerowanie.
 • Ustawianie marginesów, tabulatorów.
 • Korespondencja seryjna.
 • Sprawdzanie pisowni. Dzielenie wyrazów.
 • Tworzenie tabel.
 • Grafika w Microsoft Word.
 • Tworzenie nagłówka i stopki, numerowanie stron.
 • Drukowanie dokumentu i jego części.

MS Excel

 • Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
 • Korzystanie z funkcji Pomocy.
 • Tworzenie, otwieranie i zapisywanie skoroszytu.
 • Podstawowe operacje.
 • Formatowanie komórek i sortowanie danych.
 • Formuły obliczeniowe.
 • Tworzenie i modyfikowanie wykresów.
 • Sposoby wyświetlania danych.
 • Praca z wieloma arkuszami.
 • Używanie dodatków w programie.
 • Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do druku.

MS PowerPoint

 • Rozpoczęcie pracy z programem MS PowerPoint.
 • Zapisywanie danych na dysku.
 • Obszar roboczy programu PowerPoint.
 • Dodawanie nowych slajdów.
 • Slajdy kolorowe i w odcieniach szarości.
 • Różne widoki wyświetlania prezentacji.
 • Dodawanie do slajdów pól tekstowych, wykresów.
 • Efektowne przejścia między slajdami.
 • Animacja i dźwięk.
 • Przyciski akcji.
 • Pokaz slajdów.
 • Stopka slajdu.
 • Wydruk pojedynczych slajdów i całej prezentacji.

MS Access

 • Rozpoczęcie pracy z programem MS Access.
 • Otwieranie i przeglądanie istniejącej bazy danych.
 • Tworzenie bazy danych.
 • Projektowanie bazy danych.
 • Tworzenie tabeli.
 • Definiowanie kluczy.
 • Wprowadzanie danych – operacje na rekordach.
 • Praca z polami (kolumnami).
 • Zapisywanie danych na dysku.
 • Formularze w MS Access.
 • Kwerendy (zapytania).
 • Prezentacja danych.
 • Zabezpieczenia bazy danych.


Dodatkowe certyfikaty

Biś Computers jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL.

Szkolenie przygotowuje do następujących egzaminów ECDL:
Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów
Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne
Moduł S1 – Użytkowanie baz danych
Moduł S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna

Pomyślne zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu ECDL stanowi uzupełnienie CV, wyróżnienie dla uczestnika i potwierdzenie posiadania wiedzy zgodnej z wytycznymi ECDL.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー