Gwarancja jakości

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług szkoleniowych oraz satysfakcję i zadowolenie uczestników oferowanych przez firmę Biś Computers szkoleń, opracowane zostały wszelkie procedury związane z organizacją szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi procedurami:
Regulamin szkolenia
Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności
Procedura zapewnienia jakości szkolenia
Reklamacja szkolenia

Ewaluacja szkoleń
Certyfikat gwarancji jakości Q