Procedura zapewnienia jakości szkolenia

Niniejsza procedura ustala zasady oceny szkolenia oraz kadry szkoleniowej zapewniające jakość szkolenia w firmie Biś Computers.

1. Ankiety ewaluacyjne.

Firma przeprowadza wśród Uczestników anonimową ankietę kończącą szkolenie, w której ocenie poddawane są:

    

a.

   jakość przeprowadzonego szkolenia,
 

b.

  organizacja szkolenia,
 

c.

  program szkolenia,
 

d.

  trener.

2. Testy ewaluacyjne.

Firma przeprowadza wśród Uczestników testy wstępne i końcowe na podstawie, których sporządzana jest ewaluacyjna wartość dodana szkolenia.

3. Weryfikacji jakości szkolenia.

Koordynator merytoryczny dokonuje analizy przeprowadzanych anonimowych ankiet końcowych, przedstawia wyniki ankiet prowadzącemu szkolenie i przekazuje mu wszelkie uwagi Uczestników na temat sposobu realizacji szkolenia.

4. Podejmowane działania.

W przypadku, gdy wyniki oceny jednej z poddawanej ocenie części są niższe, niż 75% maksymalnej oceny, koordynator merytoryczny podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji. Podjętymi działaniami mogą być:

    

a.

    indywidualne ustalenia z trenerem oraz analiza mocnych i słabych stron sposobu prowadzenia zajęć przez tę osobę,
 

b.

  analiza materiałów szkoleniowych i dostosowanie ich do oczekiwań uczestników,
 

c.

  zmiany w programie zajęć według sugestii i oczekiwań uczestników na podstawie wskazanych w ankietach ewaluacyjnych najciekawszych i najmniej użytecznych elementów zajęć,
 

d.

  zmiany w sposobie organizacji zajęć,
 

d.

  inne, niewymienione wyżej działania, które koordynator merytoryczny uzna za konieczne na podstawie ocen uczestników.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー