Infrastructure Design Suite 2016

Korzystaj z inteligentnych, opartych na modelu narzędziach zawartych w Autodesk® Infrastructure Design Suite 2016 aby uzyskać bardziej precyzyjne, bardziej dostępne i łatwiejsze przy podejmowaniu decyzji spojrzenie na każdy etap projektu z zakresu inżynierii lądowej.

Pakiet Infrastructure Design Suite jest przeznaczony dla:

 • inżynierów budownictwa lądowego
 • projektantów obiektów użyteczności publicznej
 • projektantów zajmujących się planowaniem przestrzennym

 

 

     

Nowości Infrastructure Design Suite 2016

Budowa 
1. Model koordynacji z programem AutoCAD 2016
Projektowanie może odbywać się w kontekście istniejących modeli BIM.

2. Integracja z BIM 360 Glue
(TYLKO W PRZYPADKU GDY BIM 360 GLUE JEST DOSTĘPNY)
Zyskaj większą integrację pomiędzy Navisworks i BIM 360 Glue.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet jest dostępny w trzech wersjach:

Infrastructure Design Suite Standard 2016
Infrastructure Design Suite Premium 2016
Infrastructure Design Suite Ultimate 2016

 

Jakie możliwości daje posiadanie pakietu Infrastructure Design Suites 2016?

1. Inżynierom budownictwa lądowego

Lepsza komunikacja pomiędzy powiązanymi elementami projektu.

 • Przeglądanie i wymiana koncepcji projektowych.
 • Szybsze zatwierdzenie projektu i rozpoczęcie prac budowlanych.
 • Większy wgląd w każdą fazę projektu.

Utrzymanie bardziej spójnych danych.

 • Gromadzenie danych pochodzących z różnych formatów.
 • Opracowywanie bardziej spójnej, dokładnej dokumentacji budowlanej.
 • Łatwiejsze zastosowanie branżowych standardów.

Szybsza reakcja na zmiany.

 • Uzyskanie większej elastyczności podczas wprowadzania zmian.
 • Zastosowanie specyficznych dla branży narzędzi usprawniających proces tworzenia projektu.
 • Usprawnienie procesu projektowania poprzez wprowadzenie analiz inżynierskich.

2. Projektantom zajmujących się planowaniem przestrzennym

Bardziej efektywne gromadzenie i wizualizacja danych.

 • Zarządzanie danymi z wielu źródeł.
 • Tworzenie modeli miejskich złożonych z dużej ilości danych.
 • Ulepszony wgląd w istniejące warunki projektowe.

Analiza danych wspomagająca podejmowanie decyzji.

 • Przeprowadzanie analiz przestrzennych w celu rozpoznania terenu.
 • Ułatwienie identyfikacji najlepszej lokalizacji.
 • Analiza wpływu nowych rozwiązań na otoczenie.

Opcje poprawiające jakość prezentacji projektu.

 • Szybsze modelowanie i wizualizacja różnych scenariuszy projektowych.
 • Efektywniejsza prezentacja dzięki realistycznym wizualizacjom.
 • Tworzenie map tematycznych.

3. Projektantom obiektów użyteczności publicznej

Tworzenie bardziej spójnych projektów.

 • Projektowanie w środowisku AutoCAD.
 • Ulepszona dokładność dzięki standardom opartym na regułach.
 • Szybsza praca z wykorzystaniem szablonów.

Optymalizacja z wykorzystaniem analizy.

 • Obliczenia spadków napięć sieci i obciążeń przyłączy.
 • Obliczenia naprężeń wywołanych przeciąganiem przewodów przez kanały w sieciach podziemnych.
 • Obliczenia minimalnych prześwitów i strzałki ugięcia przewodów sieci.

Tworzenie kompletnej dokumentacji.

 • Tworzenie jednej, spójnej dokumentacji.
 • Uzyskiwanie kompletnych danych technicznych.
 • Automatyczne tworzenie zestawień materiałów.

  

 Programy wchodzące w skład pakietów Infrastructure Design Suite 2016 

 
  Infrastructure Design Suite 2016   

 Standard  

 Premium  

 Ultimate  

   AutoCAD 2016
   AutoCAD Raster Design 2016
   AutoCAD Map 3D 2016
   Storm and Sanitary Analysis 2016 
   ReCap 2016
   Navisworks Simulate 2016
    AutoCAD Civil 3D 2016
 


   AutoCAD Utility Design 2016
 


   3ds Max 2016
   


   Revit Structure 2016
   

 

   Revit 2016
   

   Navisworks Manage 2016
   
   

   Robot Structural Analysis Professional 2016    
   

 

W przypadku posiadania subskrypcji Maintenance lub Desktop dodatkowo w skład pakietu wchodzą:

 
 

  Standard  

  Premium  

  Ultimate  

  A360 
  Remote
  Rendering in A360
  Structural Analysis for Revit
  Green Building Studio
  Civil Engineering Data Translator    
  InfraWorks 360 LT
  Geotechnical Module
  Bridge Module
  Rail Layout Module
  River and Flood Analysis Module  

Porównanie wersji pakietu Infrastructure Design Suite 2016


Właściwości

  Standard  

  Premium  

  Ultimate  
  PLAN
  Dostęp do map i danych GIS
  Tworzenie modeli 3D istniejącej infrastruktry  
  Tworzenie koncepcji projektowych zawierających duże ilości danych
  Łatwiejsze połączenie różnych rozwiązań projektowych z wizualizacją 3D  
  WSTĘPNY PROJEKT
  Podgląd i edycja chmury punktów
  Analiza linii widzenia  
  Nawigacja 3D, tworzenie wizualizacji i wideo  
  InfraWorks 360 LT**  
  PROJEKTOWANIE I DOKUMENTACJA
  Narzędzia projektowania i rysowania AutoCAD Civil 3D  
  Dynamiczne powiązanie elementów projektu z dokumentacją  
  Analizy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  Projektowanie i analizy konstrukcji
  Oparte na modelu narzędzia tworzenia sieci inżynieryjnych
  Lepsza koordynacja branż w obrębie projektu    
  Zaawansowane symulacje i analizy konstrukcyjne    
  Wysokiej jakości renderingi i animacje  
  Moduł River and flood analysis*    
  Projektowanie odwiertów geotechnicznych (za pomocą AutoCAD Civil 3D)*       
  Projektowanie mostów (za pomocą AutoCAD Civil 3D)*  
  Projektowanie sieci kolejowej*  
  Structural Analysis for Revit*  
  Green Building Studio *  
  BUDOWA
  Wielobranżowa kontrola projektu
  Symulacje 4D i 5D
  Obliczenia objętościowe
  Wykrywanie kolizji
  ZARZĄDZANIE
  Branżowe modele dla sieci inżynieryjnych

*   Wymagają zakupu oprogramowania wraz z subskrypcją Maintenance lub Desktop.
** Oprogramowanie InfraWorks® 360 LT jest dostępne w ramach subskrypcji z pakietem Infrastructure Design Suite 2016 Premium i Ultimate.
 

 
Wymagania systemowe

AutoCAD Design Suite Standard 2016:
• System operacyjny 64-bit.
• Procesor: Intel® Pentium® 4, Intel® Xeon®, AMD® Athlon 64 lub AMD Opteron™ z obsługą SSE2.
• Minimum 8 GB RAM.
Minimum 25 GB wolnego miejsca na dysku na instalację oprogramowania.
• Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 9 lub nowsza.
• Urządzenie zgodne z Microsoft Mouse.Produkt

System operacyjny

Monitor z obsługą True Color


Grafika zaawansowana

Windows® 7 Windows® 8/8.1   1024x768       1280x1024   1600x1050 
AutoCAD 2016
 Home 
 Premium
 Professional 
 Ultimate

 Pro
 Enterprise
 
Pixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
AutoCAD Map 3D 2016

 Professional
 Ultimate

 Pro
 EnterprisePixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
AutoCAD Raster Design 2016
 Home
 Premium
 Professional
 Ultimate

 Pro
 EnterprisePixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
ReCap 2016

 Professional
 Ultimate

 Pro
 Enterprise
Karta grafiki 256 MB zgodna z Open GL®.
Navisworks Simulate 2016

 Professional
 Ultimate

 Pro
 Enterprise


Minimalna rozdzielczość 1280x800 (zalecana 1920x1080), karta grafiki zgodna z Direct3D®, Open GL® i Shader Model 2.

 
AutoCAD Design Suite Premium 2016:
• System operacyjny 64-bit.
• Procesor: Intel® Pentium® 4, Intel® Xeon®, AMD® Athlon 64 lub AMD Opteron™ z obsługą SSE2.
• Minimum 8 GB RAM.
Minimum 40 GB wolnego miejsca na dysku na instalację oprogramowania.
• Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 9 lub nowsza.
• Urządzenie zgodne z Microsoft Mouse.Produkt

System operacyjny

Monitor z obsługą True Color


Grafika zaawansowana

Windows® 7 Windows® 8/8.1   1024x768     1280x1024   1600x1050  
AutoCAD 2016
 Home 
 Premium
 Professional   
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
 
Pixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
AutoCAD Map 3D 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  EnterprisePixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
AutoCAD Raster Design 2016
 Home
 Premium
 Professional
 Ultimate

  Pro
  EnterprisePixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
ReCap 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Karta grafiki 256 MB zgodna z Open GL®.
Navisworks Simulate 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise


Minimalna rozdzielczość 1280x800 (zalecana 1920x1080), karta grafiki zgodna z Direct3D®, Open GL® i Shader Model 2.
AutoCAD Civil 3D 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
 

Pixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
3ds Max 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Zalecane karty graficzne można sprawdzić tutaj.
Infraworks 360 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Karta grafiki minimum 2 GB, zgodna z DirectX® 10.1.
AutoCAD Utility Design 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Pixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
Revit Structure 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Karta grafiki zgodna z DirectX® 11 i Shader Model 3. Zalecane karty graficzne można sprawdzić tutaj.

 

AutoCAD Design Suite Ultimate 2016:
• System operacyjny 64-bit.
• Procesor: Intel® Pentium® 4, Intel® Xeon®, AMD® Athlon 64 lub AMD Opteron™ z obsługą SSE2.
• Minimum 8 GB RAM.
Minimum 40 GB wolnego miejsca na dysku na instalację oprogramowania.
• Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 9 lub nowsza.
• Urządzenie zgodne z Microsoft Mouse.Produkt

System operacyjny

Monitor z obsługą True Color


Grafika zaawansowana

Windows® 7 Windows® 8/8.1  1024x768   1280x1024   1600x1050 
AutoCAD 2016
 Home 
 Premium
 Professional   
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
 
Pixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
AutoCAD Map 3D
2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  EnterprisePixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
AutoCAD Raster
Design 2016
 Home
 Premium
 Professional
 Ultimate

  Pro
  EnterprisePixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
ReCap 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Karta grafiki 256 MB zgodna z Open GL®.
Navisworks
Manage 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise


Minimalna rozdzielczość 1280x800 (zalecana 1920x1080), karta grafiki zgodna z Direct3D®, Open GL® i Shader Model 2.
AutoCAD Civil 3D
2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Pixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
3ds Max 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Zalecane karty graficzne można sprawdzić tutaj.
Infraworks 360 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Karta grafiki minimum 2 GB, zgodna z DirectX® 10.1.
AutoCAD Utility
Design 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise
Pixel Shader 3.0 lub wyższy, karta grafiki zgodna z Direct3D®.
Revit 2016

 Professional 
 Ultimate

  Pro
  Enterprise


Karta grafiki zgodna z DirectX® 11 i Shader Model 3. Zalecane karty graficzne można sprawdzić tutaj.
Robot Structural
Analysis Professional 2016

 
Professional 
 Ultimate

 
  Pro
  Enterprise


Dedykowana karta graficzna z obsługą Open GL® zgodna z DirectX® 9 lub nowszym.

 

  Infrastructure Design Suite 2015


rolex replica uk
piaget replica watches
best replica watches uk
swiss rolex replica watches
cheap fake rolex
rolex daytona replica
audemars piguet royal oak replica
best patek philippe replica watches
cheap swiss tudor replica watches
cheap cartier replica watches uk
swiss replica watches uk
breitling replica watches
swiss iwc aquatimer replica
omega replica watches uk
cheap rolex replica uk
men rolex yacht-master replica
replica watches uk
replica watches online
replica watches sale
men iwc replica watches
buy replica watches uk
swiss cartier replica watches
rolex replica uk
vintage rolex replica uk
inexpensive rolex replica uk
designer replica watches
rolex submariner replica uk
best iwc replica
breitling replica watches uk
replica watches for men
cheap vacheron constantin replica
rolex replica watches sale
replica rolex watches
rolex replica watches uk
rolex replica watches
omega replica watches
swiss fake rolex uk
rolex replica uk
Ontario Nursing
breitling bentley replica
rolex daytona replica
replica breguet
breitling replica uk
rolex replica watches uk
swiss hublot replica watches uk
www.fdc80.com
replica handbags
prada replica handbags
replica handbags outlet
hermes replica handbags
cheap hermes replica
cheap louis vuitton neverfull replica
replica handbags uk
cheap replica handbags
louis vuitton replica handbags
aaa replica handbags
hot sale replica handbags
cheap mulberry replica
dior replica handbags
replica designer handbags online
discount replica handbags
prada replica bags
hermes replica store
hermes birkin replica
fake prada handbags
replica prada outlet
prada replica sale
cheap replica prada handbags
designer replica prada handbags
replica prada bags outlet
cheap louis vuitton bags outlet
replica prada wallets
hermes replica on sale
best replica handbags
replica prada outlet
perfect replica handbags
designer replica handbags uk
replica handbags
designer replica handbags
cheap replica handbags uk
aaa replica handbags
replica designer handbags
hermes replica handbags uk
replica designer bags
replica designer handbags
christian louboutin
louboutin schuhe
christian louboutin schuhe