Program kursu 3ds Max

Program kursu 3ds Max bazuje na wytycznych ATC oraz na wewnętrznym syllabusie zgodnym z syllabusem egzaminu Autodesk 3ds Max Professional.

Efekty uczenia:

1.   Uczestnik zna zasady licencjonowania.
Uczestnik potrafi dostosować interfejs do pracy w aplikacji.
Potrafi otwierać i zamykać rysunek, utworzyć nowy rysunek.
Potrafi określić jednostki rysunku.
Korzysta z dostępnych w programie obszarów roboczych oraz potrafi dostosować je do własnych potrzeb.
Korzysta ze wstążki oraz dostępnych palet.
Używa dostępnych funkcji pomocy.
Korzysta z narzędzi do nawigacji.
Potrafi tworzyć i modyfikować obiekty oraz sceny.
2.   Uczestnik potrafi zastosować różne metody selekcji obiektów.
Potrafi dokonać zmiany nazwy obiektów w scenie.
Potrafi wykorzystać, edytować i modyfikować parametryczne obiekty 3D oraz obiekty geometryczne.
3.   Uczestnik posiada umiejętność transformacji obiektów (m.in. wyrównanie, klonowanie, kopiowanie).
4.   Uczestnik potrafi tworzyć, edytować i modyfikować kształty.
Potrafi modelować obiekty typu Low poly.
Używa obiektów złożonych.
Potrafi tworzyć model.
Potrafi tworzyć obiekty otoczenia modelu.
5.   Uczestnik posiada umiejętność nadawania obiektom modyfikatorów.
Potrafi dostosowywać parametry modyfikatorów do rodzaju obiektów.
Potrafi modelować obiekty z wykorzystaniem modyfikatorów.
6.   Uczestnik potrafi ustawiać różne rodzaje oświetlenia do projektu.
7.   Uczestnik potrafi nadawać obiektom różnego rodzaju materiały.
8.   Uczestnik posiada umiejętność wstawiania kamer i dostosowywania ich ustawień.
9.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia różnych typów renderingu. Potrafi tworzyć i modyfikować tło sceny.
10.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia i edycji animacji.

 

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia: 

1. Wprowadzenie do środowiska 3ds Max - 2 godz.
    1.1.   Przygotowanie do pracy.
        1.1.1.  Zasady licencjonowania.
        1.1.2.  Interfejs.
        1.1.3.  Obszary robocze - ustawienie i dostosowanie.
        1.1.4.  Zasady pracy.
        1.1.5.  Definiowanie ustawień początkowych.
        1.1.6.  Tworzenie nowego rysunku.
        1.1.7.  Określanie jednostek rysunku.
    1.2.   Perspektywa i manipulacja.
    1.3.   Tworzenie oraz modyfikowanie obiektów i sceny.
    1.4.   Manipulowanie sceną – manipulacja rzutniami sceny.
        1.4.1.  Kontrola widoku sceny.
        1.4.2.  Tworzenie pliku sceny.
2. Organizacja obiektów i sceny - 3 godz.
    2.1.   Wybieranie obiektów.
        2.1.1.  Opcje wyboru.
        2.1.2.  Zaznaczanie.
        2.1.3.  Zmiana nazwy obiektu w scenie.
    2.2.   Parametryczne obiekty 3D.
        2.2.1.  Zasada działania.
        2.2.2.  Rozpoznawanie typów elementów.
    2.3.   Typy obiektów geometrycznych.
        2.3.1.  Standard Primitives.
        2.3.2.  Praca na poziomie podobiektów.
3. Transformacje obiektów 3D w widoku sceny - 2 godz.
    3.1.   Dostosowanie obiektów.
        3.1.1.  Wyrównanie.
        3.1.2.  Klonowanie obiektów.
        3.1.3.  Rodzaje kopiowania.
    3.2.   Transformacja z użyciem Pick Coordinate System.
4. Nadawanie kształtu - 3 godz.
    4.1.   Kształty tworzone z linii.
    4.2.   Tworzenie profilu na bazie linii (bryły obrotowe).
    4.3.   Spline – edycja.
    4.4.   Modelowanie Low poly.
    4.5.   Używanie obiektów złożonych.
    4.6.   Tworzenie modelu.
    4.7.   Ulepszanie otoczenia budynku.
5. Modyfikatory - 3 godz.
    5.1.   Podstawowe modyfikatory.
        5.1.1.  Zastosowanie podstawowych modyfikatorów.
        5.1.2.  Przykłady zastosowania i zasady ich działania.
        5.1.3.  Podstawowe modyfikacje Modifier Stack – lista modyfikatorów.
    5.2.   Użycie modyfikatora Lathe.
    5.3.   Dostosowanie obiektów Foliage.
    5.4.   Modelowanie z modyfikatorami.
6. Wprowadzenie do tematyki oświetlenia - 3 godz.
    6.1.   Typy światła.
        6.1.1.  Omówienie zasad działania światła.
        6.1.2.  Rodzaje i typy. 
    6.2.   Tworzenie oświetlenia Target Spot.
        6.2.1.  Proste ustawienia świateł.
        6.2.2.  Oświetlenie punktowe.
        6.2.3.  Narzędzia światła.
    6.3.   Praca z narzędziami oświetlenia.
    6.4.   Indirect Illumination Exposure Control.
        6.4.1.  Symulacja światła dziennego.
        6.4.2.  Oświetlenie obiektów.
        6.4.3.  Efekty świetlne.
7. Materiały - 3 godz.
    7.1.   Typy materiałów.
        7.1.1.  Nakładanie materiałów.
        7.1.2.  Praca z edytorem materiałów.
        7.1.3.  Predefined ProMaterials.
        7.1.4.  Arch and Design Materials.
        7.1.5.  Modelowanie wnętrza.
    7.2.   Użycie Map.
        7.2.1.  Tworzenie Multi–Map Procedural Texture.
        7.2.2.  Koordynaty mapowania.
        7.2.3.  Mapowanie kuli.
    7.3.   Nadawanie materiałów obiektom.
        7.3.1.  The Material Indicators.
    7.4.   Multi-sub Object Materials.
8. Kamery - 3 godz.
    8.1.   Wstawianie.
    8.2.   Manipulowanie kamerami.
    8.3.   Typy kamer.
    8.4.   Zasady działania i edycji.
    8.5.   Ustawienia kamer.
    8.6.   RAM Player.
9. Rendering, tło - 4 godz.
    9.1.   Rendering.
        9.1.1.  Format zapisu renderingu.
        9.1.2.  Format obrazu.
        9.1.3.  Seria renderingów – Batch Rendering.
    9.2.   Tło – zastosowanie w scenie.
    9.3.   Okno klatki renderingu – optymalne Ustawienia renderingu.
10. Animacja - 4 godz.
    10.1. Zasady działania animacji.
    10.2. Tworzenie i edycja.
    10.3. Animacja prostej sceny – jeden obiekt wprawiony w ruch.
    10.4. Animacja dwóch obiektów o różnej masie.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー