Program kursu CorelDRAW

Program kursu CorelDraw bazuje na wytycznych Corel Training Center oraz wewnętrznym syllabusie.

Efekty uczenia:

1.   Uczestnik zna zasady licencjonowania.
Zna pojęcia grafiki wektorowej.
Zna formaty zapisu grafiki wektorowej.
2.   Uczestnik zna i potrafi wykorzystać różne elementy interfejsu programu.
Potrafi dostosować ustawienia programu do własnych potrzeb.
3.   Uczestnik potrafi tworzyć podstawowe obiekty.
Stosuje różne metody zaznaczania obiektów.
Potrafi edytować i modyfikować obiekty.
Potrafi ustalać kolejność obiektów.
Potrafi grupować oraz blokować obiekty.
4.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edytowania i modyfikowania linii i krzywych.
5.   Uczestnik potrafi edytować kształty.
Stosuje różne elementy transformacji oraz narzędzia kadrowania.
Potrafi tworzyć różne typy wypełnień obiektów oraz stosować różnego rodzaju efekty.
Korzysta z atrybutów obiektów i potrafi je zastosować do innych obiektów.
6.   Uczestnik posiada umiejętność transformacji obiektów (wyrównywanie, rozmieszczanie, tworzenie szeregów, kształtowanie).
7.   Uczestnik potrafi tworzyć, edytować i modyfikować obiekty tekstowe.
8.   Uczestnik potrafi zapisywać i eksportować rysunek do różnych formatów. Potrafi tworzyć wydruki.

 

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia: 

1. Wprowadzenie do środowiska pracy CorelDRAW - 2 godz.
    1.1.   Przygotowanie do pracy.
    1.2.   Podstawowe informacje.
 2. Obszar roboczy programu - 2 godz.
    2.1.   Okno programu.
    2.2.   Narzędzia dostępne w przyborniku.
    2.3.   Pasek właściwości.
    2.4.   Pasek stanu.
    2.5.   Okna dokowane.
    2.6.   Paleta kolorów.
    2.7.   Obszar edycji.
    2.8.   Tryby widoków.
    2.9.   Korzystanie z linijek oraz prowadnic.
 3. Pierwsze kroki z programem - 5 godz.
    3.1.   Rysowanie prostych obiektów.
    3.2.   Zaznaczanie obiektów.
        3.2.1.   Zaznaczanie wielu obiektów/odznaczanie obiektów.
        3.2.2.   Zaznaczanie obiektu zakrytego przez inne obiekty.
        3.2.3.   Zaznaczanie obiektu w grupie.
        3.2.4.   Szybkie zaznaczanie wszystkich obiektów jednocześnie.
    3.3.   Podstawowe modyfikacje.
        3.3.1.   Zmiana rozmiaru.
        3.3.2.   Skalowanie.
        3.3.3.   Pochylenie.
        3.3.4.   Rozciąganie.
        3.3.5.   Obracanie.
        3.3.6.   Odbicie lustrzane.
    3.4.   Przesuwanie obiektów.
        3.4.1.   Narzędzie wskaźnik.
        3.4.2.   Współrzędne.
        3.4.3.   Podsuwanie.
        3.4.4.   Przenoszenie obiektów podczas rysowania.
    3.5.   Edycja obiektów.
        3.5.1.   Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie.
        3.5.2.   Duplikowanie.
        3.5.3.   Szybkie kopiowanie obiektów.
    3.6.   Kolejność obiektów.
    3.7.   Grupowanie obiektów.
    3.8.   Blokowanie obiektów.
4. Linie i krzywe - 5 godz.
    4.1.   Rysowanie linii i krzywych.
        4.1.1.   Narzędzia do rysowania.
        4.1.2.   Rysunek odręczny.
        4.1.3.   Linia z 2 – punktów.
        4.1.4.   Krzywe Béziera.
        4.1.5.   Środki artystyczne.
        4.1.6.   Pisak.
        4.1.7.   Łamana.
        4.1.8.   Krzywa z 3 – punktów.
    4.2.   Operacje na krzywej.
        4.2.1.   Edycja krzywej.  
            4.2.1.1. Przesuwanie węzłów.
            4.2.1.2. Przesuwanie punktów kontrolnych.
            4.2.1.3. Dodawanie węzłów.
            4.2.1.4. Usuwanie węzłów.
            4.2.1.5. Łączenie dwóch końcowych węzłów.
            4.2.1.6. Przekształcanie segmentów na prostą, krzywą.
        4.2.2.   Zmiana kształtów krzywych.
            4.2.2.1. Pasek właściwości narzędzia rysowania krzywych.
            4.2.2.2. Narzędzie kształt.
            4.2.2.3. Rodzaje segmentów.
            4.2.2.4. Automatyczne zamykanie.
            4.2.2.5. Automatyczna redukcja węzłów.
            4.2.2.6. Zmiana położenia węzłów.
 5. Praca z obiektami - 8 godz.
    5.1.   Edycja kształtu.
        5.1.1.   Kształt.
        5.1.2.   Pędzel rozmazujący.
        5.1.3.   Pędzel chropowaty.
        5.1.4.   Transformacja.
    5.2.   Narzędzia kadrowania.
        5.2.1.   Kadrowanie.
        5.2.2.   Nóż.
        5.2.3.   Gumka.
        5.2.4.   Usuwanie segmentów wirtualnych.
    5.3.   Wypełnianie kolorem.
        5.3.1.   Wypełnienie jednolite.
        5.3.2.   Wypełnienie tonalne.
        5.3.3.   Wypełnień deseniem.
        5.3.4.   Wypełnienia teksturą.
        5.3.5.   Interakcyjne wypełnienie.
        5.3.6.   Wypełnienie siatkowe.
        5.3.7.   Inteligentne wypełnianie.
    5.4.   Efekty.
        5.4.1.   Obrys.
        5.4.2.   Metamorfoza.
        5.4.3.   Obwiednia.
        5.4.4.   Zniekształcenie.
        5.4.5.   Cień.
        5.4.6.   Głębia.
        5.4.7.   Przezroczystość.
    5.5.   Atrybuty konturu.
        5.5.1.   Kopiowanie atrybutów obiektów.
            5.5.1.1. Kopiowanie właściwości wypełnienia, konturu lub tekstu z jednego obiektu do drugiego.
            5.5.1.2. Kopiowanie rozmiaru, położenia lub obrotu z jednego obiektu do drugiego.
            5.5.1.3. Kopiowanie efektów z jednego obiektu do drugiego.
6. Transformacje obiektów - 3 godz.
    6.1.   Wyrównywanie, rozmieszczanie i rozkład obiektów.
    6.2.   Tworzenie szeregów.
    6.3.   Kształtowanie obiektów.
        6.3.1.   Połącz.
        6.3.2.   Część wspólna.
        6.3.3.   Przytnij.
        6.3.4.   Spawaj.
7. Praca z tekstem - 3 godz.
    7.1.   Tekst ozdobny/artystyczny.
    7.2.   Tekst akapitowy.
    7.3.   Interakcyjne strzałki.
    7.4.   Obwiednia.
    7.5.   Kształt.
    7.6.   Dopasowywanie tekstu do ścieżki.
8. Formaty plików - 2 godz.
    8.1.   Zapis.
    8.2.   Eksportowanie.
    8.3.   Drukowanie.
 

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー